Maria Mrozińska - rys biograficzny

Maria Mrozińska

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Szerokie doświadczenie kliniczne uzyskane poprzez pracę na stanowisku ordynatora, adiunkta oddziału klinicznego, lekarza pogotowia ratunkowego i lekarza w wiejskim ośrodku zdrowia i prywatnym gabinecie lekarskim. Odbyte zagraniczne staże w 1993 i 1995r (fellowship training et Albany Medical Center, New York) (1), (2) Odbyte liczne kursy i szkolenia w ośrodkach akademickich w Polsce(3), (4), (5). Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach (6),(7), (8), (9), (10). Specjalista z zakresu pediatrii i medycyny rodzinnej. W 1997 roku obrona pracy doktorskiej pod tytułem Rozwój psycho-ruchowy dzieci u których w okresie niemowlęcym rozpoznano poszerzenie zewnątrzmózgowych przestrzeni płynowych.(11) Autorka lub wspóautorka rozdziałów podręczników, około 100 publikacji w pięmiennictwie polskim i kilku w zagranicznym (prace poglądowe, doniesienia kliniczne z zakresu chorób zakaźnych, szczepień postępowania w gorączce i w bólu) (12), (13), (14), (15) . Autorka pionierskich prac dokonanych w oparciu o własne doświadczenia kliniczne, podkreślających istotną rolę patogenu Legionella pneumophila w etiologii zapaleń płuc u dzieci. Doniesienia opublikowane w piśmiennictwie polskim, przedstawione w ramach WSPID w 2005r i zjazdów naukowych w Polsce. (16), (17), (18), (19). Prowadzi szkolenia dla lekarzy w ramach zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych (20) Współorganizuje, prowadzi i jest kierownikiem naukowym comiesięcznych szkoleń na Mazowszu adresowanych do pediatrów i lekarzy rodzinnych. Wykładowca i ekspert w ogólnopolskim programie edukacyjnym pod nazwą PharmAssist skierowanym do magistrów i techników farmacji (21). Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Prywatny Gabinet Lekarski dr Maria Mrozińska, Żyrardów ul. Basińskiego 8a  tel. 508 126 676